Cách tạo địa điểm công ty trên HRM in

Sửa đổi trên: Fri, 13 Tháng 11, 2020 at 2:45 PM


            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

            Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

            


            Để thêm các các chi nhánh / địa điểm của công ty cần làm theo các bước:


            Bước 1: Để cài đặt thông tin về các chi nhánh của Base, vào "Company Setting" >> vào mục “Company offices

 


            Bước 2Tạo mới một chi nhánh bằng cách chọn “Tạo mới” phía trên cùng bên phải màn hình sau


 

              Bước 3:  Điền các thông tin trong hộp hiển thị:

  • Office name: Tên chi nhánh

  •  Office address: Địa chỉ của chi nhánh

  •  Phone number: Số điện thoại

  •  Email address: Hòm thư email                

            => Sau khi điền xong các thông tin, chọn mục “Lưu lại” để hoàn thành thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.