Cách tạo thông tin công ty trên HRM in

Sửa đổi trên: Fri, 20 Tháng 11, 2020 at 9:38 AM


        Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

        Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


        Cài đặt thông tin công ty

        Bước 1: Để thêm các thông tin của công ty, chọn mục “Company” trong “Company setting

 


        Bước 2: sau đó điền các thông tin sau:

  • Tên công ty:

  • Thông tin về quốc gia và loại tiền:

  • Sứ mệnh của công ty:

  • Tầm nhìn của công ty:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.