Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập chấm công qua Mobile in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:50 CH


Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

            

Để thiết lập chấm công  bằng mobile của công ty cần làm theo các bước

Bước 1: Đảm bảo các Office đã được tạo ra trên Base HRM và nhân sự đã được gắn với từng Office

  • Nếu chưa tạo địa điểm văn phòng, có thể thêm tại --> ĐÂY . Và thực hiện tiếp :
Bước 2: Tạo client cho văn phòng làm việc  • Tại Client type, bấm chọn mobile_checkin

**Lưu ý: 

  • Client IP address: trong trường hợp công ty dùng mạng có dãi IP tĩnh, có thể điền IP để ràng buộc nhân viên phải kết nối vào mạng công ty mới check in được.

  • Verify Location: chọn Yes nếu cần xác thực check in theo vị trí cố định

  • Yêu cầu xác nhận lại dữ liệu check-in: Trường hợp cần quản lý xác nhận check- in bạn tích vào tính năng này và tag người có quyền xác nhận

  • Chỉ chấp nhận check-in của nhân viên cùng văn phòng

  • Chỉ chấp nhận check-in đối với một số lịch làm việc được chọn: trường hợp cùng 1 văn phòng nhưng có nhiều bộ phận có giờ làm việc khác nhau, bạn chọn tính năng này và chọn các lịch làm việc được áp dụng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.