Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập chấm công qua Mobile in

Sửa đổi trên: Fri, 7 Tháng 6, 2024 tại 2:40 CH


Để thiếp lập Web Checkin Client ở HRM bạn vào mục cài đặt Văn phòng trên Base HRM: https://hrm.base.com.vn/settings/offices


Bước 1: Chọn Văn phòng muốn thiết lập chấm công bằng web >> Trỏ chuột vào “Chỉnh sửa” >> Chọn “Thêm client chấm công” 

Nếu chưa tạo địa điểm văn phòng, có thể thêm theo hướng dẫn TẠI ĐÂY và thực hiện tiếp.

Bước 2: Điền các thông tin của client chấm công:

  • Tên client: tên client chấm công. VD: Chấm công điện thoại 

  • Loại client: bạn chọn loại "Chấm công qua app mobile của Base"

  • Địa chỉ IP của client: trong trường hợp công ty dùng mạng có dãi IP tĩnh, có thể điền IP để ràng buộc nhân viên phải kết nối vào mạng công ty mới check in được

  • Xác nhận vị trí: chọn "CÓ" nếu cần xác thực check in theo vị trí cố định có Vĩ độ và Kinh độ được thiết lập bên dưới. Bạn có thể click "Chọn vị trí trên bản đồ", hệ thống sẽ điền tự động vĩ độ và kinh độ theo vị trí bạn đã chọn

  • Chỉ sử dụng định vị GPS: chọn "Không" thì hệ thống sẽ kết hợp sử dụng định vị GPS và AGPS

  • Yêu cầu xác nhận lại dữ liệu check-in: Trường hợp cần quản lý duyệt check- in bạn tích vào tính năng này và tag người có quyền duyệt

  • Chỉ chấp nhận check-in của nhân viên cùng văn phòng:  tích chọn thì nhân viên từ văn phòng khác sẽ không checkin được bằng client này 

  • Chỉ chấp nhận check-in đối với một số lịch làm việc được chọn: Nếu bạn tích chọn và chọn lịch làm việc bên dưới, chỉ các nhân viên thuộc lịch làm việc được chọn mới có thể checkin bằng client này. Nếu không tích, nhân viên thuộc văn phòng này và thuộc tất cả các lịch làm việc đều có thể sử dụng client chấm công này

Bước 3: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất thao tácCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.