Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 11 in

Sửa đổi trên: Fri, 11 Tháng 12, 2020 tại 3:32 CH


1.Thêm tính năng tạo table ở custom field (tương tự request)

 • Setting group thêm custom field table

Tại phần "Giải thích hoặc hướng dẫn thêm về câu hỏi" sẽ là nơi setup các cột của bảng bao gồm title của cột và kích thước của cột theo cú pháp Title (1) trong đó 1 ~ 100px,  có thể điền float (ví dụ 1.5 ~ 150px)

Đối với các cột muốn để theo dạng select thì cú pháp Title [A,B] (1) trong đó A,B là list các option, các option cách nhau bằng dấu phẩy • Sau khi đã setup xong thì khi tạo job sẽ hiển thị thông tin như sau
 • Với custom field table thì cũng sẽ thao tác được tất cả các action tương tự các field khác như import, export custom field, webhook, in job theo mẫu.

Export/Import custom field table bằng excelExport jobs •  Đối với việc in theo mẫu thì chú ý 1 điểm là biến phải đính kèm theo tọa độ vd ${bien-1-2} tương ứng với tọa độ của dữ liệu nằm tại hàng 1 và cột 2 . Với key gắn tọa độ nếu số dòng thực tế trong job ít hơn trong file mẫu thì key ở các dòng thừa khi in ra sẽ được để trống (support đến dòng thứ 20 của file mẫu in)
 • Move job sang stage tiếp theo2.Export báo cáo ra excel

 • Báo cáo theo người thực thi
 • Báo cáo theo người thực thi trong từng giai đoạn
 • Báo cáo chuyển đổi
 • Báo cáo trạng thái nhiệm vụ
 • Báo cáo lý do thất bại
 • Báo cáo theo nhãn3.Thêm phân chức năng review todo

Setup phần review trong mục Chỉnh sửa

 • Setup có yêu cầu review hay không
 • Những người đánh giá là người được tag review (nếu được tag ) và sys owner, workflow owner, app admin
 • Ngoài ra người đánh giá còn có thể là người nhận job nếu option "Cho phép người nhận nhiệm vụ là người đánh giá công việc" được bật

4.Thêm phân quyền cho người đánh giá của workflow được tạo todo
5.Setting khóa quyền cập nhật todo ở stage Done và Failed6.Setting không thể xóa todo được sinh ra tự động từ setup của workflow7.Người được giao job khi move next job là người tạo todo của stage sau setup trong workflow setting ( nghĩa là khi kéo job từ stage này sang stage kia và giao job cho bạn A, thì các todo mặc định cài đặt trong phần setting sẽ tự động được chuyển sang là do bạn A tạo )

8.Người đang được giao job sẽ có full quyền với các todo trong job đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.