Base HRM - mobile app: Cách dùng Base HRM để chấm công và gửi đơn nghỉ phép in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:51 CHĐể sử dụng chấm công và gửi đơn nghỉ phép bạn tải app Base HRM từ:

>> CH PLAY

>> APP STORE 


App HRM sẽ đồng bộ khi bạn đăng nhập vào app Base.vn


Sau khi tải và đăng nhập Base HRM anh chị sẽ thấy giao diện như sau:Có 2 chức năng chính bạn sẽ thấy:

  1. Chấm công và theo dõi kết quả chấm công.
  2. Gửi đơn nếu có nhu cầu nghỉ phép, đi về sớm, quên check in, hoặc quên check out. Hoặc gặp trường hợp chấm công thất bại.Để chấm công bạn cần làm theo các bước : Bước 1: Click vào biểu tượng chấm công

Bước 2: Kéo màn hình xuống cuối và chọn văn phòng mà anh chị muốn check in. Sau đó sẽ click vào biểu tượng Vân tay.

Bước 3: Phần mềm báo thành công, anh chị có thể theo dõi thông tin chấm công của bản thân tại mục “Lịch sử”.


**Lưu ý: Giống như máy chấm công, anh chị cần check in và check out đầy đủ để được phần mềm ghi nhận mỗi ngày.Để gửi đơn theo nhu cầu (nghỉ phép, đi về sớm, quên check in, hoặc quên check out)Bước 1: Chọn nghỉ phép

Bước 2Chọn “Tạo Time-off”

Bước 3: Chọn loại đơn xin phép mà anh, chị muốn gửi

Bước 4Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu + Chọn “Thêm ngày nghỉ tiếp theo” để chọn ca mà anh chị muốn xin phép => Cuối cùng là lưu lại.

Bước 5: Sau khi người phụ trách Phê duyệt thì đơn xin phép của anh, chị được thông qua (Và được ghi nhận công theo chính sách của công ty)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.