Base Wework: Giao công việc cho nhiều người in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 10:48 SA


Thay vì tạo công việc cho từng người để giao việc. Bạn có thể thực hiện giao việc cho 1 nhóm người ( nhóm đã cài sẵn trên Base account) để tiết kiệm thời gian và tránh thiếu sót.

Để thực hiện giao việc cho nhiều người bạn truy cập app Base Wework trên thanh menu app hoặc link https://wework.base.vn/. Sau đó, bạn vào dự án có công việc muốn giao cho nhiều người và thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở góc bên phải màn hình > Chọn "Giao công việc cho nhiều thành viên". 


 

Bước 2: Thêm thông tin công việc và Tag các thành viên cần giao vào mục giao việc. 

Có thể @username để tag từng thành viên, hoặc chọn nhanh nhóm thành viên từ Base Account ( tối đa 100 username)

 

 

Bước 3: Nhấn Thêm công việc. Hệ thống sẽ tự tạo danh sách các công việc có tên trùng nhau và phân cho các user khác nhau


Lưu ý : Một số thông báo khi nhập số lượng không cho phép 

  • Không giao công việc cho ai.

  • Số lượng người giao việc vượt quá 100 người. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.