Giao công việc cho nhiều người in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 12, 2020 at 2:47 PM


Để thực hiện giao việc cho nhiều người bạn truy cập app Base Wework trên thanh menu app hoặc link https://wework.base.vn/. Sau đó, bạn vào dự án có công việc muốn giao cho nhiều người và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở góc bên phải màn hình => Chọn "Giao công việc cho nhiều thành viên"


Bước 2: Thêm thông tin công việc và Tag các thành viên cần giao vào mục giao việc => "Thêm công việc"


Bước 3: Công việc sẽ sinh số lượng tương đương với số thành viên được tag
 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.