Booking: Thiết lập trường tùy chỉnh cho từng mục đích sử dụng tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:32 SA


Để thiết lập trường tùy chỉnh cho từng mục đích sử dụng tài nguyên, bạn truy cập vào app Base Booking trên thanh Menu app hoặc link https://booking.base.vn/. Sau đó, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Mục đích và chọn Trường tuỳ chỉnh tại mục đích cần thiết lập


Bước 3: Chọn "Thêm trường mới" => chọn định dạng cho trường tùy chỉnh muốn thêm

=> Định dạng hỗ trợ bao gồm:
- Văn bản ngắn: Dữ liệu bao gồm chữ, số dạng ngắn
- Số: Dữ liệu nhận số nguyên
- Văn bản nhiều dòng: Dữ liệu bao gồm cả chữ, số với dạng dài và có thể xuống dòng

- Lựa chọn, chọn một: Danh sách nhiều lựa chọn và chỉ có thể chọn 1 trong số các lựa chọn

- Dropdown, multiple: Danh sách nhiều lựa chọn và chỉ có thể chọn cùng lúc nhiều lựa chọn 
   trong số các lựa chọn
- Date: Dữ liệu chọn ngày

- Table: Dữ liệu dạng bảng

Nhấn “Xem nhanh” để xem trước cấu hình trường tuỳ chỉnh Mục đích khi tạo đăng kí


Bước 4: Sau khi thêm trường tùy chỉnh, thành viên sử dụng có thể thêm thông tin cho từng trường tại Tùy chỉnh nâng cao khi book tài nguyên


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.