Base HRM - Thiết kế tổ chức: Cách xây dựng cơ cấu tổ chức in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:23 CH


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Để xây dựng cơ cấu tổ chức trên phần mềm cần thực hiện theo các bước:

Bước 1: Tạo Phòng ban cho tổ chức

 • Tại thanh menu bên trái, bạn vào “Cơ cấu tổ chức” >> chọn “Tạo phòng ban” 

 • Bạn điền đầy đủ thông tin ở cửa sổ Tạo phòng ban mới và Lưu lại

Bước 2: Tạo Sub-department cho Phòng ban

 • Tại mục “Cơ cấu tổ chức” >> nhấp vào dấu 2 chấm cuối tên Phòng ban >> chọn “Add sub-department

 • Bạn điền đầy đủ thông tin tại cửa sổ hiện ra >> chọn Lưu lại

**Lưu ý : 

Có thể tạo nhiều cấp sub-department bằng cách thực hiện như trên.

Bước 3: Tạo Team cho tổ chức 

 • Nhấn chọn “Tạo phòng ban” ở góc phải màn hình >> chọn “Tạo team

 • Bạn điền đầy đủ thông tin của Team tại cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

 • Để thêm team vừa tạo vào Phòng ban, bạn nhấn chọn vào Dấu 2 chấm cuối tên Phòng ban >> chọn “Add a team

 • Điền thông tin tại cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

**Lưu ý : 

 • Đối với trường hợp 1 team trực thuộc nhiều hơn 1 department, bạn thao tác tương tự như bước trên

 • Đối với trường hợp bạn muốn thay đổi vị trí của một sub-department sang một Phòng ban khác, bạn nhấn chọn dấu 2 chấm cuối sub-department >> chọn “Chỉnh sửa” >> chọn Phòng ban cần di chuyển đến tại mục “Phòng ban cha” >> Lưu lại • Để xóa một team khỏi một Phòng ban/sub-department, bạn nhấn chọn vào dấu 2 chấm cuối tên của team >> chọn “Xóa” 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.