Một người nghỉ sinh hoặc nghỉ việc thì cần thao tác như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 1 Tháng 2, 2021 at 2:27 PM


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


Khi một nhân sự nghỉ sinh hoặc nghỉ việc, bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Vào mục “Danh sách nhân sự” tại thanh menu bên trái >> nhấp chọn vào Tên nhân sự nghỉ sinh/nghỉ việc


Bước 2: Bạn vào mục “Tình trạng việc làm” tại thanh menu màu trắng


Màn hình hiện ra như sau: 


**Lưu ý : 

  • Đối với trường hợp nhân sự nghỉ sinh, bạn chọn “Activate on-leave status”:


Nhập lý do mà nhân sự nghỉ tại mục “Reason” và ngày kết thúc kỳ nghỉ tại mục “End date” trong màn hình hiện lên, trường hợp nghỉ sinh thì Reason là “Maternity” >> Lưu lại  • Đối với trường hợp nhân sự nghỉ việc, bạn chọn “Terminate Employee”:

Bạn điền các trường tại màn hình hiện lên như Termination reason (lý do nghỉ), Ngày nghỉ việc và các thông tin khác >> Lưu lại Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.