Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Cách tạo giải thưởng trên HRM in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 6, 2024 tại 4:02 CH


Đầu tiên bạn vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/

Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Để tạo một giải thưởng trên HRM, bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Tạo Loại giải thưởng

  • Tại mục Cài đặt > Thành tự, công hiến > Phân loại >  bạn tiến hành tạo Loại giải thưởng bằng cách chọn Tạo mới

Nhập thông tin Loại giải thưởng trong cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

Bước 2: Tạo Giải thưởng

  • Tại mục Giải thưởng, chọn Thêm giải thưởng ở cuối Loại giải thưởng bạn vừa tạo

  • Nhập thông tin giải thưởng ở cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

-Tên giải thưởng: Đặt tuỳ ý

-Tặng thưởng: dạng text, bạn có thể số tiền hoặc nội dung giải thưởng

-Mẫu giải thưởng: Form để in giải thưởng theo mẫu, bạn tham khào cài đặt TẠI ĐÂY

*Tuỳ chọn nâng cao

  • Cho phép người theo dõi có quyền đề cử giải thưởng

  • Cho phép người cụ thể có quyền đề cử giải thưởng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.