Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Cách tạo giải thưởng trên HRM in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:47 CH


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


Để tạo một giải thưởng trên HRM, bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Tạo Loại giải thưởng

  • Tại mục “Tùy chỉnh”, bạn tiến hành tạo Loại giải thưởng bằng cách chọn “Thêm mới

  • Nhập thông tin Loại giải thưởng trong cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

Bước 2: Tạo Giải thưởng

  • Tại mục “Giải thưởng” trên thanh menu bên trái, chọn “Thêm giải thưởng” ở cuối Loại giải thưởng bạn vừa tạo

  • Nhập thông tin giải thưởng ở cửa sổ hiện ra >> Lưu lại

**Lưu ý : 

  • Reward: Giá trị giải thưởng

  • Allow followers to create records: Cho phép người theo dõi có quyền đề cử giải thưởng

  • Allow specific people to create records: Cho phép người cụ thể có quyền đề cử giải thưởng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.