Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Trao thưởng cho một nhân sự in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:48 CH


Trường hợp 1: C&B ghi nhận lại giải thưởng cho nhân sự

Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


Khi muốn trao thưởng cho một nhân sự, bạn thao tác theo các bước:


Bước 1: Sau khi vào “Giải thưởng” tại thanh menu bên trái >> chọn “Thêm đề cử” tại mục Tạo mới ở góc màn hình bên phảiBước 2: Lựa chọn Loại giải thưởng cần trao tại màn hình hiện ra


Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin, bao gồm: Select user, Date of nomination, Reason for nomination >> Lưu lại **Lưu ý : 

  • Select user: username nhân sự được nhận giải thưởng

  • Date of nomination: ngày trao thưởng

  • Reason for nomination: lý do trao thưởng


Bài viết tham khảo: Cách tạo giải thưởng trên app HRM


Trường hợp 2: Quản lý ghi nhận giải thưởng cho nhân viên của mình 


Bước 1: Truy cập vào Base Me hoặc vào bằng link https://me.base.vn/ => Chọn mục Công cụ => Chọn Tạo giải thưởng cho ai đó


Bước 2: Chọn chính sách mà bạn được quyền trao thưởng cho nhân viên và tag @username nhân viên đó

**Lưu ý: Bạn chỉ được phép trao thưởng các hạng mục bạn được phân quyền (Thiết lập ở Base HRM)Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và nhấn Lưu lại
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.