Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập Khu vực/ Chuyên môn (phòng ban/bộ phận) trên HRM in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 6, 2024 tại 1:31 CH


Bạn truy cập  HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Để cài đặt thiết lập phòng ban bộ phận chuyên môn trên HRM công ty cần làm theo các bước:

Bước 1: Để cài đặt phòng ban bộ phận của công ty, chọn mục Cài đặt - chọn Khu vực/ Chuyên môn ở thanh chức năng bên trái.

Bước 2: Nhấn Tạo mới góc phải màn hình.

Bước 3: Điền các thông tin trong form tạo:

Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Lưu lại” đề hoàn thiện thao tác.


Có thể Nhập excel Khu vực/ chuyên môn 

  • Nhấn Download để tải về file mẫu:

  • Điền các thông tin: Tên, mã khu vực và mô tả sau đó nhập lại file lên

  • Có thể tick chọn Ghi đè để chỉnh sửa hàng loạt các Khu vực chuyên môn hiện đang có

*Lưu ý: Không nên tick Bỏ qua các dòng bị lỗi để hệ thống báo chính xác lỗi khi nhập


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.