Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập Khu vực/ Chuyên môn (phòng ban/bộ phận) trên HRM in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:46 CH


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn: https://hrm.base.vn/

    Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Để cài đặt thiết lập phòng ban bộ phận trên HRM công ty cần làm theo các bước:

Bước 1: Để cài đặt phòng ban bộ phận của công ty, anh chị chọn mục Cài đặt chọn "Khu vực/ Chuyên môn" ở thanh chức năng bên trái.

 Bước 2:Tạo mới chính sách bằng cách chọn  “Tạo mới” phía trên cùng bên phải màn hình sau:

           

Điền các thông tin trong hộp hiển thị:


Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Lưu lại” đề hoàn thiện thao tác.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.