Cách thiết lập phòng ban bộ phận - Work areas trên HRM in

Sửa đổi trên: Thu, 4 Tháng 2, 2021 at 9:29 AM


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn: https://hrm.base.vn/


            Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

            

Để cài đặt thiết lập phòng ban bộ phận - Work areas trên HRM công ty cần làm theo các bước:


            Bước 1: Để cài đặt phòng ban bộ phận - Work areas của công ty anh chị chọn mục Cài đặt chọn "Work areas" ở thanh chức năng bên trái.


             Bước 2:Tạo mới chính sách bằng cách chọn  “Create” phía trên cùng bên phải màn hình sau:

                      Điền các thông tin trong hộp hiển thị:  • Area name: Tên Bộ phận  - Phòng ban

  • Area code: Code của Bộ phận - Phòng ban

  • Description: Mô tả 

  • Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Lưu lại” đề hoàn thiện thao tác.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.