Base Test: Liên kết bài Test với Hiring in

Sửa đổi trên: Mon, 15 Tháng 3, 2021 tại 2:51 CH


Để liên kết bài Test với app Base Hiring gửi nhanh cho từng ứng viên bạn truy cập app Base Test trên menu app hoặc link https://test.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Bạn chọn "Bài Test" => chọn bài Test cần liên kết


Bước 2: Chọn phiên thi => tại key của phiên thi Chọn "Click để xem" => Sao chép key


Bước 3: Tại Hiring, bạn vào tin cần liên kết bài Test => Chọn mục "Tests" => "Add Test session" => Dán phần key đã sao chép tại Base Test => "Lưu lại"


Bước 4: Bài test đã được thêm vào

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.