Base Test

Base Test: Cách tạo ngân hàng đề
Ngân hàng đề là nơi để chứa danh sách các đề thi. Để thực hiện tạo ngân hàng đề bạn truy cập https://test.base.vn/ hoặc Base Test từ menu app và làm theo hư...
Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 3:59 CH
Base Test: Tạo nhóm ngân hàng đề
Nhóm ngân hàng đề hỗ trợ tổng hợp các ngân hàng đề vào từng thu mục giúp dễ dàng phân loại theo mục đích sử dụng.Để thêm nhóm ngân hàng đề bạn truy cập http...
Tue, 31 Tháng 5, 2022 tại 3:27 CH
Base Test: Tạo ngân hàng câu hỏi
Để tạo ngân hàng câu hỏi , bạn cần truy cập ứng dụng Base Test trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://test.base.vn/  -Bước 1: Tại màn hình làm v...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:51 SA
Base Test: Cách tạo câu hỏi
Để thực hiện tạo câu hỏi bạn truy cập https://test.base.vn/ hoặc chọn Base Test từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Câu hỏi" =&g...
Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 4:19 CH
Base Test: Nhập hàng loạt câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi từ file excel
Để nhập hàng loạt câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi từ file excel, bạn thực hiện theo các thao tác sau: Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Base Test hoặc truy cậ...
Tue, 26 Tháng 9, 2023 tại 11:29 SA
Base Test - Tạo mẫu email
Để thực hiện tạo mẫu email trong Base Test, bạn truy cập https://test.base.vn/ hoặc chọn Base Test từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn &quo...
Tue, 31 Tháng 5, 2022 tại 4:20 CH
Base Test: Cách tạo một bài test
Để tạo một bài test, bạn cần truy cập ứng dụng Base Test trong kho ứng dụng hoặc theo đường link https://test.base.vn/ - Bước 1: Tại màn hình làm việc c...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:50 SA
Base Test: Cách tạo 1 phiên thi
Để tạo 1 phiên thi, bạn cần truy cập ứng dụng Base Test trong kho app hoặc theo đường link https://test.base.vn/ -Bước 1: Tại màn hình làm việc của Base...
Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:51 SA
Base Test: Liên kết bài Test với Hiring
Để liên kết bài Test với app Base Hiring gửi nhanh cho từng ứng viên bạn truy cập app Base Test trên menu app hoặc link https://test.base.vn/. Sau đó bạn là...
Mon, 15 Tháng 3, 2021 tại 2:51 CH