Base Test: Cách tạo câu hỏi in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 4:19 CH


Để thực hiện tạo câu hỏi bạn truy cập https://test.base.vn/ hoặc chọn Base Test từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Câu hỏi" => "Tạo mới"=> "Tạo câu hỏi"

Bước 2: Chọn ngân hàng câu hỏi và định dạng cho câu hỏi

- Chọn 1 ngân hàng câu hỏi để là nơi chứa câu hỏi

- Loại câu hỏi: Có 3 dạng
+ Nhiều lựa chọn, một đáp án: Câu hỏi dạng lựa chọn nhưng chỉ có 1 đáp án đúng

+ Nhiều lựa chọn, nhiều đáp án: Câu hỏi dạng lựa chọn, có thể chọn nhiều đáp án đúng

+ Open - ended question: Câu hỏi tự luận

Bước 3: Điền thông tin câu hỏi => "Lưu lại"

a) Câu hỏi dạng lựa chọn

- Câu hỏi: Nội dung câu hỏi

- Tags: Gắn tag cho câu hỏi (không bắt buộc), hỗ trợ tìm kiếm lại câu hỏi. (Lưu ý: viết liền không dấu, các nhãn cách nhau dấu phẩy)

- Lựa chọn: Điền các lựa chọn vào từng dòng riêng biệt

- Tùy chỉnh mở rộng: 

+ Giải thích: Thêm giải thích cho thí sinh về câu hỏi

+ Ghi chú riêng: ND ghi chú không hiển thị với thí sinh

+ Tùy chỉnh hiển thị: Regular/Compact

+ Ẩn đáp án: Không ẩn (Các đáp án được hiển thị và chỉ chọn đáp án đúng)/ Ấn, thí sinh phải điền đáp án chính xác (khi thí sinh làm bài sẽ không thấy các đáp án và phải gõ lại chính xác đáp án)

+ Trọng số tiêu chuẩn: Trọng số câu hỏi 

+ Ngẫu nhiên đảo lựa chọn: Giữ nguyên vị trí (các lựa chọn ở các bài kiểm tra giữ nguyên vị trí đã tạo)/ Ngẫu nhiên đảo (Các lựa chọn ở các bài kiểm tra sẽ tự động đổi vị trí bất kỳ)

b) Câu hỏi dạng tự luận

- Câu hỏi: Nội dung câu hỏi

- Tags: Gắn tag cho câu hỏi (không bắt buộc), hỗ trợ tìm kiếm lại câu hỏi. (Lưu ý: viết liền không dấu, các nhãn cách nhau dấu phẩy)

- Tùy chỉnh mở rộng: 

+ Giải thích: Thêm giải thích cho thí sinh về câu hỏi

+ Ghi chú riêng: ND ghi chú không hiển thị với thí sinh

Trọng số tiêu chuẩn: Trọng số câu hỏi 

+ Điểm tối đa: Mức điểm tối đa chấm câu trả lời


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.