Base Test - Tạo mẫu email in

Sửa đổi trên: Tue, 31 Tháng 5, 2022 tại 4:20 CH


Để thực hiện tạo mẫu email trong Base Test, bạn truy cập https://test.base.vn/ hoặc chọn Base Test từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Templates" => "Tạo mới"

Bước 2: Tạo mẫu và "Lưu lại"

- Tên template: tên mẫu mail

- Chủ đề: Chủ đề của mẫu

- Nội dung email: Điền nội dung mail mẫu. Base có hỗ trợ 1 số biến để lấy thông tin tự động khi sử dụng có thể đính kèm trong nội dung email

+ {fullname} - Tên đầy đủ của thí sinh

+ {email} - Email của thí sinh

+ {test_name} - Tên bài test

+ {subject_name} - Tên của ngân hàng đề

+ {me} - Tên người gửi

Chọn "Lưu lại" để lưu nội dung mail. 

Sau khi tạo mẫu mail, bạn có thể lựa chọn mail mẫu gửi cho ứng viên đối với mỗi bài test:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.