Base Test: Nhập hàng loạt câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi từ file excel in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 9, 2023 tại 11:29 SA


Để nhập hàng loạt câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi từ file excel, bạn thực hiện theo các thao tác sau:


Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Base Test hoặc truy cập link: https://test.base.vn/ => chọn Câu hỏi => Ngân hàng câu hỏi và chọn Nhập câu hỏi tại biểu tượng mũi tên quay ngược bên cạnh Chỉnh sửa Ngân hàng câu hỏi.


Hướng dẫn tạo Ngân hàng câu hỏi: Tại đây


Bước 2: Chọn Download hoặc Nhấn để tải xuống để tải file mẫu excel.


Bước 3: Xử lý file excel vừa tải về

Có 3 loại câu hỏi: Câu hỏi nhiều lựa chọn, một đáp án; Câu hỏi nhiều lựa chọn, nhiều đáp án và Câu hỏi mở.

  • Đối với câu hỏi nhiều lựa chọn - một đáp án: nhập loại câu hỏi “mc”, điền mỗi đáp án tương ứng với một ô trải dọc xuống theo cột “Answer”, tại cột “Choice” đáp án chính xác đánh số 1, đáp án không chính xác đánh số 0. 

  • Đối với câu hỏi nhiều lựa chọn - nhiều đáp án: nhập loại câu hỏi “mcma”, điền mỗi đáp án tương ứng với một ô trải dọc xuống theo cột “Answer”, tại cột “Choice” đáp án chính xác đánh số 1, đáp án không chính xác đánh số 0. 

  • Đối với câu hỏi mở: nhập loại câu hỏi “oe”, Điền đáp án và đánh số 1 cho đáp án đúng tại cột “Choice”.


=> Khi kết thúc danh sách câu hỏi, điền “end” tại cột STT. 


Bước 4: Nhập file excel câu hỏi và nhấn Tiếp tục


Xem nhanh tệp tin để kiểm tra thông tin sau đó chọn “Nhập” để up câu hỏi lên Ngân hàng câu hỏi


Câu hỏi sau khi được nhập lên:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.