Base Test: Cách tạo ngân hàng đề in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 3:59 CH


Ngân hàng đề là nơi để chứa danh sách các đề thi. Để thực hiện tạo ngân hàng đề bạn truy cập https://test.base.vn/ hoặc Base Test từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Ngân hàng đề" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu lại"

Lưu ý:

- Quản lý: Người quản lý ngân hàng đề có quyền chỉnh sửa thông tin ngân hàng đề, tạo bài test thuộc ngân hàng đề mình quản lý. Một ngân hàng đề có thể có nhiều quản lý.

- Người theo dõi: Người có quyền tạo bài Test trong ngân hàng đề.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.