Base Test: Cách tạo một bài test in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:50 SA


Để tạo một bài test, bạn cần truy cập ứng dụng Base Test trong kho ứng dụng hoặc theo đường link https://test.base.vn/


Bước 1: Tại màn hình làm việc của Base Test, chọn Bài Test => Tạo mới-Bước 2: Điền các thông tin trong pop-up hiện ra => Lưu lại


Bài test: Tên bài test

Ngân hàng đề: Lựa chọn ngân hàng đề tương ứng

Thời gian thi: điền thời gian thi tính theo phút

Quản lý: tag tên người quản lý bài test

Người theo dõi: tag tên người theo dõi bài test

Email template: Lựa chọn mẫu email( nếu có)

Trạng thái: Active/ closed

Người làm bài có thể xem điểm: tích chọn nếu muốn người làm bài nhìn thấy điểm số

Người làm bài có thể xem câu trả lời: tích chọn nếu muốn người làm bài nhin thấy đáp án sau khi hoàn thành bài test

Người chấm thi: đối với câu hỏi mở, tag tên người chấm thi

Mô tả: mô tả ngắn về bài thi-Bước 3: Tại bài test, chọn Câu hỏi/đề thi để tạo phần thi như pop-up => Lưu lại - Bước 4: Tạo câu hỏi cho phần thi: click Tạo câu hỏi => chọn các câu hỏi có sẵn trong ngân hàng đề => Tiếp tục


Tương tự, để tạo các phần thi tiếp theo, chọn Tạo phần thi và làm theo HD.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.