Base Test: Tạo ngân hàng câu hỏi in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 9:51 SA


Để tạo ngân hàng câu hỏi , bạn cần truy cập ứng dụng Base Test trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://test.base.vn/


 -Bước 1: Tại màn hình làm việc của Base Test, chọn Câu hỏi => Tạo mới => Tạo ngân hàng câu hỏi


- Bước 2: Điền thông tin theo yêu cầu của pop-up => Lưu lại


 -Bước 3: Tạo câu hỏi: click chọn Tạo mới => Tạo câu hỏi

Điền thông tin => Tiếp tục-Bước 4: Điền các thông tin liên quan đến câu hỏi => Lưu lại để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.