Base Test: Tạo nhóm ngân hàng đề in

Sửa đổi trên: Tue, 31 Tháng 5, 2022 tại 3:27 CH


Nhóm ngân hàng đề hỗ trợ tổng hợp các ngân hàng đề vào từng thu mục giúp dễ dàng phân loại theo mục đích sử dụng.Để thêm nhóm ngân hàng đề bạn truy cập https://test.base.vn/ hoặc chọn Base Test từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Nhóm" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin nhóm => "Lưu lại"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.