Base Meeting: Tạo mẫu in tùy chỉnh trong 1 nhóm Meeting in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 11:26 SA


Để tạo mẫu in tùy chỉnh trong 1 nhóm Meeting bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc chọn app Base Meeting trên thanh menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại phần Quản lý, bạn chọn "Sửa mẫu in", tại đây sẽ hiển thị kèm theo các biến mặc định của hệ thống

Bước 2: Bạn tạo file word kèm nội dung cùng các biến có sẵn => Lưu lại

Lưu ý: File được lưu lại ở dạng .docx

Bước 3: Bạn upload file doc lên mẫu in => Lưu

Bước 4: Tại cuộc họp, bạn chọn kí hiệu 3 chấm => "In Meeting theo mẫu"


Cuộc họp được in hiển thị như sau

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.