Base HRM - Thiết kế tổ chức : Cách tạo 1 vị trí công việc mới và gán vị trí cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Thu, 27 Tháng 6, 2024 tại 3:51 SA


Bạn truy cập  HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/


Khi muốn tạo 1 vị trí mới và gán vị trí cho nhân sự, bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Tạo Khu vực/Chuyên môn


Bước 2: Tạo Vị trí (positions) cho Khu vực/Chuyên môn

1.1. Tạo thủ công từng vị trí:

 • Chọn Cài đặt - Vị trí công việc (Nhân sự) sau đó di chuột vào ô Tạo mới và nhấn tạo mới

 • Nhập các thông tin trong form tạo và nhấn Lưu lại

*Lưu ý: Các mục có dấu sao là các mục bắt buộc phải điền/ chọn thông tin

 • Tên vị trí

 • Mã vị trí

 • Khu vực/chuyên môn

 • Loại vị trí

 • Mục tiêu & trách nhiệm

 • Các yêu cầu để được bổ nhiệm

 • Khoảng lương (nhỏ nhất - lớn nhất) 

 • Kiểm tra khi tạo bổ nhiệm

Nếu chọn: Có, chặn bổ nhiệm ngoài lương => khi tạo quyết định bổ nhiệm tại Phát triển sự nghiệp cho nhân sự: sẽ không được phép điền lương ngoài giới hạn lương đã thiết lập, nếu điền lương ngoài giới hạn, hệ thống sẽ báo lỗi không thể tạo bổ nhiệm

 • Phúc lợi: Các khoản phúc lợi đi kèm vị trí

 • Ẩn mức lương trên ứng dụng https://me.base.vn/

 • Ẩn mức lương công khai


1.2. Nhập excel vị trí công việc:

 • Chọn Cài đặt - Vị trí công việc - chọn Nhập vị trí từ file excel

 • Tải về file mẫu tại Download sau đó điền đầy đủ các thông tin trong file rồi nhấn Choose file để nhập lên

 • Có thể tick chọn Ghi đè dữ liệu hiện có để chỉnh sửa hàng loạt vị trí công việc

 • Bỏ qua các dòng bị lỗi: File excel nhập lên sẽ bỏ qua báo lỗi nếu có (hạn chế không nên tick ô này để tránh việc file bị lỗi nhưng nhập lên báo thành công - không phát hiện ra lỗi sai)


Bước 3: Gán vị trí công việc cho nhân sự

Trường hợp 1: Để gán vị trí đồng loạt ban đầu khi tạo hệ thống, bạn có 2 cách thực hiện

 • Tại mục Danh sách nhân sự - di chuột vào dấu mũi tên cạnh nút Tạo mới - chọn Nhập tùy chỉnh - Thông tin nhân sự

 • Download file excel mẫu về máy:

 • Nhập thông tin nhân sự, để gán Vị trí cho nhân viên, bạn nhập tại cột Vị trí*:

 • Chọn Choose File để cập nhật thông tin - nhấn Tiếp tục:

*Lưu ý : 

 •  Có thể kiểm tra trùng lặp bằng Email hoặc mã nhân viên 

*Email là email dùng để liên kết tài khoản Base Account khi tạo mới nhân sự

 • Cập nhật thông tin nếu nhân sự đã có trên hệ thống: dùng để ghi đè khi cần sửa thông tin, dữ liệu nhân sự

 • Bỏ qua các dòng bị lỗi: File excel nhập lên sẽ bỏ qua báo lỗi nếu có (hạn chế không nên tick ô này để tránh việc file bị lỗi nhưng nhập lên báo thành công - không phát hiện ra lỗi sai)


Trường hợp 2: Trường hợp gán sai, cần chỉnh sửa Vị trí công việc từng nhân sự, chọn Danh sách nhân sự - trỏ chuột vào tên nhân sự muốn thay đổi vị trí - chọn Sửa thông tin công việc

 • Chỉnh sửa thông tin Vị trí nhân sự và nhấn Lưu lại:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.