Base Office ver 2: Thiết lập Loại văn bản in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 12, 2021 tại 1:56 CH


Để thiết lập loại văn bản bạn truy cập app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" trên menu trái của giao diện Base Office

Bước 2: Bạn chọn "Loại văn bản" => "Tạo mới"

Bước 3: Tại đây bạn điền thông tin loại văn bản mới => "Lưu lại"


- Tên loại văn bản: Điền tên loại văn bản cần điền. VD như: Khen thưởng, Quyết định, Chỉ thị, Quy định,...

- Mã văn bản (cách đánh số): Sử dụng các biến và cú pháp để cài đặt

+ {tex}: Cho phép người dùng tự điền mã text, có thể tạo bất cứ biến nào mong muốn. Khi dùng cú pháp này sẽ tạo ra 1 ô để nhập thêm nội dung trên Document code. Lưu ý, biến viết không dấu, text chỉ là gợi ý cho người dùng nhập nội dung, và nội dung này sẽ không sinh tự động. (VD: {diennoidung}, {sodem}, {tenvanban},....

+ {counter} : số công văn có thể sinh tự động 

+ {day} : Ngày

+ {month} : Tháng

+ {year} : Năm

VD: QD/{counter}/{day}/{month}/{year}

- Cài đặt Người quản lý loại văn bản: tag người quản lý loại văn bản
- Cài đặt nâng cao

+ Adjust counter with padding zero up to: Thêm hoặc không thêm số 0 đứng đầu số công văn

+ Cập nhật thủ công: Lựa chọn Có/Không để cho phép thêm mã văn bản thủ công hay không

+ Số đểm khởi tạo: Giá trị số công văn bắt đầu đếm

+ Số đếm hiện tại: Giá trị tới hiện tại

+ Yêu cầu xét duyệt khi ban hành mới: Những người được yêu cầu duyệt bắt buộc (Có thể có hoặc không)
+ Kiểm tra tính duy nhất của mã văn bản dựa vào toàn bộ mã thay vì số đếm

- Cài đặt quyền Quản lý loại văn bản và Người xét duyệt bắt buộc

- Phiên bản

+ Chỉ người quản lý loại văn bản có thể tạo phiên bản cha

- Các cài đặt khác:

+ Gửi email tới tất cả người nhận: Mỗi công văn được tạo trong loại này sẽ gửi email đến cho người nhận

+ Tích hợp quản lý công việc (Base wework): Có thể giao công việc liên kết với Base wework tại công văn

+ Tích hợp chữ kí điện tử

+ Cấu hình danh sách người duyệt bắt buộc của loại văn bản (Nếu lựa chọn, bạn tag người cần duyệt dòng phía dưới).


Sau đó bạn chọn "Lưu lại" để lưu cài đặt cho loại văn bản này!


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.