Base Office ver 2: Thiết lập Loại văn bản in

Sửa đổi trên: Wed, 28 Tháng 4, 2021 at 9:14 AM


Để thiết lập loại văn bản bạn truy cập app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" trên menu trái của giao diện Base Office

Bước 2: Bạn chọn "Loại văn bản" => "Tạo mới"

Bước 3: Tại đây bạn điền thông tin loại văn bản mới => "Lưu lại"


Tên loại văn bản: Điền tên loại văn bản cần điền. VD như: Khen thưởng, Quyết định, Chỉ thị, Quy định,...

Mã văn bản (cách đánh số): Sử dụng các biến

+ {prefix} : Cho phép người dùng tự điền mã text 

+ {counter} : số công văn có thể sinh tự động hoặc điền tùy theo cài đặt nâng cao

+ {day} : Ngày

+ {month} : Tháng

+ {year} : Năm

VD: QD/{counter}/{day}/{month}/{year}
Cài đặt nâng cao

+ Adjust counter with padding zero up to: Thêm hoặc không thêm số 0 đứng đầu số công văn

+ Manual update: Lựa chọn Có/Không để cho phép thêm mã văn bản thủ công hay không

+ Intial value: Giá trị số công văn bắt đầu đếm

+ Current value: Giá trị tới hiện tại

+ Require approval for each new allocation: Những người được yêu cầu duyệt bắt buộc (Có thể có hoặc không)

Các option khác:

+ Gửi email tới tất cả người nhận: Mỗi công văn được tạo trong loại này sẽ gửi email đến cho người nhận

+ Tích hợp quản lý công việc (Base wework): Có thể giao công việc liên kết với Base wework tại công văn

+ Tích hợp chữ kí điện tử

+ Yêu cầu người review bắt buộc


Sau đó bạn chọn "Lưu lại" để lưu cài đặt cho loại văn bản này. Chúc bạn thành công!


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.