Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu Trường tùy chỉnh HRM in

Sửa đổi trên: Fri, 30 Tháng 6, 2023 tại 10:24 SA


Bạn cần lấy 1 thông tin từ trường tùy chỉnh HRM của nhân sự sang Payroll, bạn truy cập vào app Payroll hoặc link payroll.base.vn và thao tác theo các bước sau nhé:

Bước 1: Vào cài đặt HRM > Chọn Trường dữ liệu tùy chỉnh > sau đó copy key của trường dữ liệu

Bước 2: Tại công thức ở Payroll, bạn chọn Thêm cột dạng Hệ thống

Chọn gợi ý HRM


Bước 3: Điền thông tin vào các cột 

- Cột ID hệ thống: phần mềm đã hiển thị sẵn cú pháp info_

Bạn dán key vừa copy ở bước 1 vào sau dấu _

VD: info_custom_cong_viec_hien_tai

- Cột Tên hiển thị: Điền tên của cột

- Cột ID: mã trường dữ liệu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.