Base Payroll - Thiết lập lấy dữ liệu trường tùy chỉnh từ Hourly in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 5, 2021 at 4:05 CH


Để thêm dữ liệu trường tùy chỉnh từ Base Hourly sang Base Payroll, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại Base Hourly, Bạn vào "Cài đặt" => "Lịch làm việc" => Chọn lịch cần lấy mã trường tùy chỉnh để lấy dữ liệu

Bước 2: Tại bảng công thức trong Base Payroll, bạn thêm cột dạng Auto và điền thông tin

- Cột SYS ID: bạn thêm biến với cú pháp custom_hourly_fieldid 

VD: custom_hourlylam_them_gio

custom_hourly_ve_som

custom_hourly_di_muon

- Cột Display Name: tên trường dữ liệu

- Cột ID: Mã trường dữ liệu


Chọn "Save" để lưu thông tin

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.