Base Timeoff: Cách khóa duyệt đề xuất ở Timeoff in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:16 CH


Bước 1: Đầu tiên, bạn sẽ vào Timeoff bằng cách chọn biểu tượng Timeoff ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://timeoff.base.vn/


Bước 2: Trước khi khoá phê duyệt đề xuất, bạn chọn nhắc nhở phê duyệt để hệ thống nhắc nhở người duyệt phê duyệt hết tất cả đề xuất đang chờ duyệt.

Bạn chọn Cài đặt => Rê chuột vào mục Tạo mới, chọn Nhắc nhở phê duyệt đề xuất => Điền khoảng thời gian xin nghỉ của các đề xuất cần phải phê duyệt => Nhấn Remind


Bước 3: Khoá phê duyệt đề xuất: Cài đặt => Rê chuột vào mục Tạo mới => Chọn Khoá phê duyệt đề xuất


Điền khoảng thời gian ngày xin nghỉ của các đề xuất cần khoá và chọn thời điểm áp dụng khoá. Các đề xuất có thời gian nghỉ nằm trong khoảng thời gian khoá sẽ không thể phê duyệt hoặc huỷ bỏ.  

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.