Base Timeoff

Base Timeoff: Cách tạo nhóm đề xuất
Để tạo nhóm đề xuất, bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc chọn icon Base Timeoff trên thanh app. Bước 1: Tại màn hình chính của Timeoff, bạn chọn...
Fri, 28 Tháng 7, 2023 tại 6:00 CH
Base Timeoff: Thiết lập mẫu đề xuất nghỉ theo giờ
Để thực hiện thiết lập mẫu đề xuất nghỉ theo giờ trong Timeoff, bạn chọn Base Timeoff ở menu app hoặc truy cập link https://timeoff.base.vn/.. Sau đó bạn là...
Sat, 24 Tháng 6, 2023 tại 8:48 SA
Base Timeoff: Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất
Để tạo mẫu form đề xuất hay thêm các trường dữ liệu trong nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ ...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 11:12 SA
Base Timeoff: Cách thêm/ chỉnh sửa người phê duyệt 1 đề xuất
Để thêm, chỉnh sửa, xóa người phê duyệt trong 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào ...
Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 10:56 SA
Base Timeoff: Cách chỉnh sửa hình thức duyệt trong 1 nhóm đề xuất
Để chỉnh sửa hình thức duyệt trong 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon B...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 9:43 SA
Base Timeoff: Hướng dẫn thiết lập mẫu in cho Timeoff
Để in đề xuất xin nghỉ theo mẫu của riêng công ty, bạn cần phải thiết lập mẫu in tuỳ chỉnh. Bạn thao tác theo các bước sau:  Bước 1: Truy cập vào timeoff....
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:44 CH
Base Timeoff: Cách thiết lập quản lý trực tiếp phê duyệt đề xuất
Để thiết lập quản lý trực tiếp phê duyệt trong 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào...
Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 9:52 SA
Base Timeoff: Cách thêm người theo dõi mặc định trong 1 đề xuất
Để thêm, chỉnh sửa, xóa người theo dõi mặc định trong 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc cl...
Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 11:10 SA
Base Timeoff: Cách chỉnh sửa 1 nhóm đề xuất
Để chỉnh sửa 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon Base Timeoff trên th...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 12:16 CH
Base Timeoff: Nhân bản 1 nhóm đề xuất
Để nhân bản 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc chọn Base Timeoff trên thanh app - Bước ...
Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 11:22 SA