Base Timeoff: Cách thêm/ chỉnh sửa người phê duyệt 1 đề xuất in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 10:56 SA


Để thêm, chỉnh sửa, xóa người phê duyệt trong 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon Base Timeoff trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu bên trái, bạn chọn Cài đặt >> Chọn 1 nhóm đề xuất cần thêm / chỉnh sửa

Bước 3:  Tại Người phê duyệt:

- Bạn click vào Thêm và nhập tên người cần chọn

- Hoặc click Xóa, Chuyển lên trên/ Xuống dưới để chỉnh sửa, sắp xếp thứ tự duyệt

Sau khi thêm hoặc chỉnh sửa xong, hệ thống tự động cập nhật thông tin.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.