Base Timeoff: Thiết lập mẫu đề xuất nghỉ theo giờ in

Sửa đổi trên: Mon, 30 Tháng 5, 2022 tại 2:16 CH


Để thực hiện thiết lập mẫu đề xuất nghỉ theo giờ trong Timeoff, bạn chọn Base Timeoff ở menu app hoặc truy cập link https://timeoff.base.vn/.. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin nhóm đề xuất => chọn "Tạo nhóm"

Lưu ý:
1, Loại phép, có 3 lựa chọn tính theo giờ:

+ Làm việc ngoài văn phòng theo giờ: không trừ phép, có tính công
+ Nghỉ phép năm theo giờ: trừ phép, có tính công
+ Nghỉ không lương theo giờ: không trừ phép, không tính công
2, Người xác nhận: bắt buộc phải điền dữ liệu này. Đề xuất sau khi duyệt sẽ qua bước người xác nhận để kiểm tra dữ liệu giờ xin nghỉ có trùng khớp với với dữ liệu checkin, checkout hay không. Sau khi đề xuất được xác nhận mới chính thức hoàn thành (trừ phép (nếu áp dụng trừ) và cập nhật vào bảng công)
3, SLA để xác nhận: cài đặt thời gian cho người xác nhận xác nhận đề xuất

Bước 3: Giao diện khi người dùng tạo đề xuất sẽ có thêm tùy chỉnh giờ nghỉ

Lưu ý:
- Nhân sự xin nghỉ phải có ca làm việc trong ngày xin nghỉ
- Chưa hỗ trợ nghỉ với ca qua đêm


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.