Base Timeoff: Cách chỉnh sửa hình thức duyệt trong 1 nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 9:43 SA


Để chỉnh sửa hình thức duyệt trong 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon Base Timeoff trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu bên trái, bạn chọn Cài đặt >> Chọn 1 nhóm đề xuất của bạn, click mục chỉnh sửa nhóm 

>> Tại Quy trình phê duyệt bạn chọn hình thức duyệt phù hợp theo nhu cầu

+ Duyệt đồng thời: không phân biệt thứ tự người duyệt, khi tất cả người xét duyệt duyệt hết là đề xuất được thông qua.

+ Duyệt lần lượt: sắp xếp theo thứ tự người duyệt, ai được tag trước là người duyệt trước, trường hợp có tag Quản lý trực tiếp thì quản lý là người duyệt đầu tiên. Khi đến lượt duyệt mới hiển thị lên nút duyệt cho người đó

+ Chỉ cần 1 người duyệt: chỉ cần 1 người trong danh sách xét duyệt đồng ý là đề xuất được thông qua

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.