Base Timeoff: Cách tạo nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 28 Tháng 7, 2023 tại 6:00 CH


Để tạo nhóm đề xuất, bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc chọn icon Base Timeoff trên thanh app.

Bước 1: Tại màn hình chính của Timeoff, bạn chọn Cài đặt >> Tạo mới >> Tạo mới nhóm


Bước 2: Thiết lập thông tin 1 nhóm đề xuất

- Tên nhóm: đây là tên nhóm đề xuất, trường thông tin bắt buộc bạn cần điền

- Người phê duyệt: bạn @tag username của người có quyền duyệt đề xuất 

- Loại phép: bạn lựa chọn 1 trong 9 loại theo nhu cầu: 

+ Nghỉ phép năm
+ Nghỉ cá nhân

+ Đi công tác

+ Làm việc ngoài văn phòng, 

+ Nghỉ không lương

+ Các loại khác

+ Làm việc ngoài văn phòng theo giờ

+ Nghỉ phép năm theo giờ

+ Nghỉ không lương theo giờ.

- Yêu cầu phê duyệt từ quản lý trực tiếp: khi bạn chọn Có, đề xuất này cần tag quản lý trực tiếp trước

- Quy trình phê duyệt: có 3 loại

+ Duyệt đồng thời: không phân biệt thứ tự người duyệt, khi tất cả người xét duyệt duyệt hết là đề xuất được thông qua.

+ Duyệt lần lượt: sắp xếp theo thứ tự người duyệt, ai được tag trước là người duyệt trước, trường hợp có tag Quản lý trực tiếp thì quản lý là người duyệt đầu tiên. Khi đến lượt duyệt mới hiển thị lên nút duyệt cho người đó

+ Chỉ cần 1 người duyệt: chỉ cần 1 người trong danh sách xét duyệt đồng ý là đề xuất được thông qua

- Ưu tiên sử dụng quỹ ngày nghỉ: Đây là mục ưu tiên trừ mục phép nào trước trong tổng số phép đang có

+ Quỹ nghỉ bù: Hệ thống sẽ ưu tiên trừ phép theo thứ tự Phép bù >>Phép tồn >>Phép thâm niên >> Phép trong năm

+ Quỹ nghỉ phép: Hệ thống sẽ ưu tiên trừ phép theo thứ tự Phép tồn >> Phép thâm niên >> Phép trong năm >> Nghỉ bù

*Lưu ý: khi hủy timeoff thì mặc định trả bù phép vào Phép tồn.

Ngoài ra, bạn có thể click Cài đặt nâng cao luôn để hiển thị màn hình tạo mới:

- SLA: Thời hạn để xử lý toàn bộ đề xuất này

- Bắt buộc theo khoảng thời hạn: nếu bạn chọn Bắt buộc sẽ không tạo được đề xuất ngoài khoảng, chọn Không bắt buộc vẫn tạo được đề xuất nhưng có cảnh báo.

- Khoảng số ngày giới hạn: số ngày giới hạn cần tạo trước đề xuất

VD: Số ngày giới hạn là 2: bạn cần tạo đề xuất trước 2 ngày.

      Số ngày giới hạn là -2: bạn có thể tạo đề xuất muộn tối đa 2 ngày

- Giới hạn số ngày nghỉ: số ngày nghỉ tối đa được phép tạo trong 1 đề xuất và tối đã được nghỉ 10 ngày

- Giới hạn đề xuất: điền số lượng để giới hạn số đề xuất được phép tạo trong 1 tháng

- Có hiệu lực với: @tag nhóm (theo nhóm trên base account) để phân quyền nhóm được tạo đề xuất từ form này

- Người theo dõi: @tag username của người theo dõi mặc định trong các đề xuất đc tạo mới

- Miêu tả: nhập nội dung mô tả của nhóm đề xuất


Bước 3: Bạn click Tạo nhóm để hoàn tất thao tác.


Bước 4: Thiết lập người duyệt cho đề xuất.

Hiện hỗ trợ 4 loại người duyệt như sau.

a. Quản lý trực tiếp

- Cách tạo:

-> Sau khi tạo, bắt buộc phải có quản lý trực tiếp duyệt với mọi đề xuất thuộc Nhóm. 

Trong form tạo đề xuất sẽ có trường Chọn quản lý trực tiếp phê duyệt.


b. Người duyệt cố định

- Cách thêm người duyệt cố định

-> Sau khi thêm, mọi đơn thuộc nhóm đề xuất này đều cần Người duyệt cố định này duyệt đơn.


c. Người duyệt linh động

- Cách thêm Người duyệt linh động

-> Sau khi thêm, trong form tạo đề xuất sẽ xuất hiện trường Người duyệt linh động - tên hiển thị theo như tên khối duyệt đã cài ở trên.

Người tạo có thể tự tag @username 1 người bất kỳ để duyệt, hoặc chọn người duyệt theo danh sách đã thiết lập sẵn - phụ thuộc vào cài đặt khối người duyệt.


d. Người duyệt theo điều kiện

Bạn có thể thêm Người duyệt có điều kiện theo hướng dẫn tại đây.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.