Base Timeoff: Cách thiết lập người duyệt có điều kiện in

Sửa đổi trên: Tue, 25 Tháng 7, 2023 tại 6:17 CH


Tình huống: Công ty A có nhóm đề xuất Nghỉ đột xuất nhưng người duyệt của chi nhánh miền Bắc, Trung, Nam khác nhau.
Hiện tại doanh nghiệp phải thiết lập 3 nhóm đề xuất riêng trên Timeoff. Điều này khiến quản lý các quy trình trong doanh nghiệp trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian thiết lập hơn.
Vì vậy Base đã phát triển và update thêm tính năng người duyệt có điều kiện, giúp bạn có thể chia nhánh người duyệt theo điều kiện cài đặt.

Người duyệt theo điều kiện được thiết lập dựa trên các điều kiện sau:

 • Người tạo

 • Nhóm của người tạo (nhóm thiết lập trên Base Account)

 • Trường thông tin tùy chỉnh (hỗ trợ các trường Number, Dropdown và Ngày)

Và để thiết lập người duyệt có điều kiện bạn làm theo các bước hướng dẫn sau nhé:
- Bước 1: Bạn truy cập vào http://timeoff.base.vn/ hoặc chọn icon Base Timeoff trên thanh app.

- Bước 2: Vào "Cài đặt" => click tên nhóm đề xuất cần thiết lập => tại góc màn hình tay phải di chuột vào mục "Thêm người duyệt" và chọn "Thêm người duyệt theo điều kiện"

- Bước 3: Điền thông tin (Cách setup tương tự Base Request)
+ Tên khối người duyệt:  (VD Ban giám đốc, Quản lý khu vực...)

+ Lựa chọn người duyệt khi đề xuất đáp ứng nhiều điều kiện cùng lúc

 • Chọn người duyệt ở tất cả điều kiện thỏa mãn

 • Chọn người duyệt ở điều kiện thỏa mãn xuất hiện đầu tiên

 Để giải thích chi tiết về 2 lựa chọn này, 1 ví dụ đơn giản sẽ được trình bày như sau:

 • Nếu bạn chọn "Chọn người duyệt ở tất cả điều kiện thỏa mãn" thì khi đề xuất được gửi từ nhân sự thuộc Văn phòng Hà Nội (như vậy thỏa mãn điều kiện (1) và (2) thì thứ tự người duyệt sẽ là Nguyễn Hằng => Viết Nam.

 • Nếu bạn chọn "Chọn người duyệt ở điều kiện thoả mãn xuất hiện đầu tiên" thì chỉ có người duyệt là Nguyễn Hằng, trong trường hợp bạn muốn để Viết Nam là người duyệt thì admin cần sắp xếp vị trí và đưa điều kiên thứ 3 lên đầu tiên.- Bước 4: Thiết lập điều kiện

+ Bấm "Tạo mới"

+ Điền Tên điều kiện rồi bấm "Tạo mới"

+ Sau khi tạo thành công bạn tiến hành nhập thông tin trong điều kiện 
 Base Timeoff đang hỗ trợ theo các phương thức sau: 

 • (1) Thêm nhánh điều kiện : sử dụng các lựa chọn có sẵn

 • (2) Thêm nhóm điều kiện chứa công thức : công thức điền thủ công

 • (3) Thêm điều kiện theo nhóm: sử dụng các lựa chọn có sẵn

+ Thêm nhánh điều kiện Nếu ... Thì

Nhánh điều kiện có thể là: 

 • Người tạo đề xuất

 • Nhóm của người tạo

 • Trường tùy chỉnh

 • Điều kiện chứa công thức

 Ví dụ Nếu nhóm của người tạo bằng Hà Nội thì người duyệt sẽ là Giám đốc 

+ Sau đó bạn ấn Lưu lại để hoàn tất thao tác thêm điều kiện 

- Bước 5: Quản lý điều kiện:
+ Thực hiện thu gọn/mở xem điều kiện để chỉnh sửa bằng icon 

+ Di chuột vào icon ⋮⋮ để sắp xếp thứ tự vị trí của các điều kiện 

+ Khi tạo đề xuất, phần người duyệt có điều kiện sẽ có thông tin "Người duyệt được tạo tự động dựa theo điều kiện đã thiết lập" sau khi đề xuất khởi tạo thành công thì sẽ chạy và chọn người duyệt phù hợp. 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.