Base Timeoff: Cách thiết lập quản lý trực tiếp phê duyệt đề xuất in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 4, 2022 tại 9:52 SA


Để thiết lập quản lý trực tiếp phê duyệt trong 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon Base Timeoff trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu bên trái, bạn chọn Cài đặt >> Chọn 1 nhóm đề xuất của bạn, click chỉnh sửa nhóm >> Tại Quản lý trực tiếp: bạn chọn .
Sau khi thiết lập thành công, các form đề xuất sẽ hiển thị trường Quản lý trực tiếp, bạn có thể @tag hoặc chọn theo gợi ý của hệ thống (do admin/ owner thiết lập quản lập trực tiếp trong Base Account)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.