Base Timeoff: Cách thêm người theo dõi mặc định trong 1 đề xuất in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 11:10 SA


Để thêm, chỉnh sửa, xóa người theo dõi mặc định trong 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon Base Timeoff trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu bên trái, bạn chọn Cài đặt >> Chọn 1 nhóm đề xuất cần thêm / chỉnh sửa>> Tại Người theo dõi

- Với thêm mới, bạn click vào Thêm và nhập tên người theo dõi.


Chọn 1 nhóm đề xuất cần thêm / chỉnh sửa>> Tại Người theo dõi:

- Với thêm mới, bạn click vào Thêm và nhập tên người theo dõi.


- Với chỉnh sửa/ xóa: bạn click vào Chuyển lên trên/ Chuyển xuống dưới hoặc Xóa tại tên người theo dõi đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.