Base Timeoff: Cách thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 11:12 SA


Để tạo mẫu form đề xuất hay thêm các trường dữ liệu trong nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon Base Timeoff trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu bên trái, bạn chọn Cài đặt >> Chọn 1 nhóm đề xuất cần thêm >> Tại Mẫu form đề xuất, bạn click ThêmBước 3: Click mục "Thêm trường mới" hoặc click vào loại trường dữ liệu nào ở thanh menu bên phải mà bạn muốn tạo

- Hiện Base đang hỗ trợ các trường dữ liệu :

+ Văn bản 

+ Số ( số nguyên ) 

+ Số , Thập phân

+ Văn bản nhiều dòng 

+ Lựa chọn,chọn một

+ Ngày

+ Ngày và giờ

+ Tệp tin 

+ Tiêu đề

+ Bảng

- Với trường dữ liệu dạng Bảng , bạn ấn thêm Bảng >> điền các thông tin cần.>> Lưu lại

+ Tên trường 

+ Loại dữ liệu : Văn bản , Số , Lựa chọn

+ Định nghĩa bảng dữ liệu : Tên cột , Loại đề xuất, Độ rộng , Các lựa chọn ( đối với loại đề xuất lựa chọn)

+ Bắt buộc : Có/ Không 

-Tại màn hình tạo đề xuất , người tạo đề xuất sẽ thấy mục bảng thông tin để đền các dữ liệu theo cột.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.