Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thao tác tăng lương cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 6, 2024 tại 3:41 CH


Đầu tiên, bạn truy cập HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/

Để thao tác tăng lương cho nhân sự, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại Trang chủ, bạn vào tab "Phát triển sự nghiệp” >> chọn “Tăng lương” 

Nếu công ty chưa tạo chính sách tăng lương trên Base HRM, bạn có thể tham khảo hướng dẫn TẠI ĐÂY để tạo chính sách, sau đó thao tác tiếp

TH1: Nếu chỉ tăng lương cho 1 thành viên

Trỏ chuột vào ô "Tạo mới" >> Chọn “Thêm quyết định tăng lương

Sau đó, tag @username thành viên tăng lương & chọn chính sách đã thiết lập

 Sau đó điền tất cả thông tin nhân sự tương ứng (các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc)

 - Nếu chỉ cần cập nhật lương của nhân viên thì ngay tại ô "Trạng thái", chọn "Hoàn thành". 

 - Nếu đề xuất mức lương mới và cần duyệt, chọn "Cần phê duyệt".

- PIC: Người chịu trách nhiệm cho quyết định tăng lương.

- Để xuất bởi: Người đề xuất tăng lương cho nhân sự.

- Người được hỏi ý kiến: Người có quyền đưa ra nhận định, góp ý cho quyết định tăng lương.

- PIC: Quản lý trực tiếp của nhân sự

- Chọn "Xử lý file mẫu" sẽ hỗ trợ xử lý thông tin in theo file mẫu in đính kèm chính sách

- Tích chọn "Tối xác nhận rằng nhân viên đủ điều kiện để được hưởng chính sách nghề nghiệp" để xác nhận nhân sự được áp dụng theo đúng chính sách điều chuyển.


TH2: Nếu tăng lương cùng lúc cho nhiều thành viên 

Trỏ chuột vào ô "Tạo mới" >> Chọn “Nhập các quyết định nhân sự” 

Tại đây bạn có thể chọn 1 trong 3 lựa chọn nhập:

- Nhập các quyết định nhân sự hiện tại và tương lai đã duyệt: chọn mục này để nhập quyết định tăng lương đã được duyệt và đang có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong tương lai

- Nhập các quyết định nhân sự chờ duyệt: chọn mục này để nhập các quyết định tăng lương chờ duyệt 

- Nhập các quyết định quá khứ (trừ các quyết định đang áp dụng): chọn mục này để nhập các quyết định tăng lương đã có trong quá khứ, không phải quyết định đang được áp dụng hiện tại cho nhân sự đó

Bạn có thể chọn 1 chính sách tăng lương trong mục "Chính sách nhân sự" để nhập các quyết định tăng lương thuộc cùng 1 chính sách. Nếu bạn không chọn thì có thể nhập quyết định tăng lương thuộc các chính sách khác nhau.

Click Download để tải file mẫu và điền thông tin vào file mẫu này

Định nghĩa: 

PIC: Người chịu trách nhiệm cho quyết định tăng lương.

Để xuất bởi: Người đề xuất tăng lương cho nhân sự.

Người được hỏi ý kiến: Người có quyền đưa ra nhận định, góp ý cho quyết định tăng lương.

- Kiểm tra và yêu cầu bắt buộc mã nhân sự phải chính xác: tích vào ô này để hệ thống kiểm tra mã nhân sự để gán quyết định tương ứng

- Thông báo đến các nhân viên: tích vào ô để hệ thống gửi thông báo cho nhân sự về việc họ được áp dụng quyết định tăng lương

- Đăng ký chính sách thuế mới/bảo hiểm mới: Tích vào ô này nếu bạn cần đăng ký chính sách thuế/bảo hiểm cho nhân sự. Khi tích tại đây thì trong file bắt buộc điền cột [Thuế] Chính sách thuế, [Thuế] Ngày tham gia, [Bảo hiểm] Chính sách bảo hiểm, [Bảo hiểm] Ngày tham gia. Nếu không tích thì không cần điền các cột này

- Xử lý các file mẫu: tích vào ô này nếu bạn muốn tạo các file theo mẫu đã thiết lập


*Tip: Để thao tác nhanh hơn thay vì nhập thông tin trong cột “Mã nhân viên”, “Tên nhân sự”, “Vị trí”, “Văn phòng” & “Khu vực chuyên môn” 

Trong “Danh sách nhân sự”, bạn hãy di chuột vào “Tạo mới” >> chọn "Trích xuất tuỳ chỉnh" & chọn "Trích xuất đầy đủ thông tin” >> sau đó, copy & dán vào các cột tương ứng trong file mẫu nhập quyết định tăng lương đã tải trước đó.

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.