Base Timeoff: Xử lý đề xuất xin nghỉ in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 10:26 SA


Bước 1: Truy cập vào phiếu đề xuất gửi đến bạn cần phê duyệt:


  • Cách 1: Kiểm tra ở mục Nhắc việc 

  • Cách 2: Kiểm tra ở mục Thông báo

  • Cách 3: Vào Base Timeoff => Lọc các đề xuất Đến lượt duyệt


Bước 2: Xử lý đề xuất cho nhân viên

  • Nếu yêu cầu là hợp lý thì sẽ chọn vào mục Chấp thuận để đồng ý yêu cầu này.

  • Nếu yêu cầu cần thêm một người khác ngoài luồng yêu cầu xử lí sẽ chọn vào mục chuyển tiếp. Nếu chọn Đồng ý và chuyển tiếp thì nghĩa là mình duyệt sau đó người chuyển tiếp duyệt còn nếu chỉ chọn chuyển tiếp thì nghĩa là người được chuyển tiếp duyệt rồi đến mình duyệt.

  • Nếu chọn vào từ chối thì yêu cầu sẽ bị Từ chối không được thực hiện.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.