Base Message: Phân quyền cho phép thêm thành viên vào nhóm/ kênh chat in

Sửa đổi trên: Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:17 SA


Để phân quyền cho phép/ không cho phép thêm thành viên vào 1 nhóm/ kênh chat, bạn cần có quyền Admin của nhóm/ kênh chat này.

- Bước 1: Truy cập vào https://message.base.vn/ hoặc app Base Message trên thanh app

- Bước 2: Chọn kênh/nhóm chat cần phân quyền >> Click icon ".." Tùy chọn khác >> Manage admin options


- Bước 3: Click Enable admin role >> @tag username của admin tại Selected admins và Lưu lại để hoàn tất thao tác.

- Bước 4: Click Chỉnh sửa và tick phân quyền cho phép/ không cho phép tại đây

Khi tick Cho phép: các thành viên đều có quyền thêm mới thành viên

Khi tick Không cho phép: Admin nhóm/chat có quyền Đồng ý/ Từ chối thêm thành viên 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.