Base Timeoff: Nhân bản 1 nhóm đề xuất in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 4, 2022 tại 11:22 SA


Để nhân bản 1 nhóm đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc chọn Base Timeoff trên thanh app

- Bước 2: Chọn Cài đặt >> chọn 1 nhóm đề xuất cần nhân bản

- Bước 3: Click Sửa >> Nhân bản nhóm

- Bước 4: Bạn kiểm tra lại thông tin của nhóm đề xuất mới và lưu ý nếu muốn giữ trường tùy chỉnh và mẫu in bạn tick chọn 2 trường này. Sau đó click Nhân bản để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.