Base Meeting: Thiết lập nhóm cuộc họp và mục đích in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 10:57 SA


  1. Cách thiết lập nhóm cuộc họp

Nhóm cuộc họp là phân loại các cuộc họp theo các chủ đề hoặc các phòng ban/ bộ phận trong công ty. Ví dụ nhóm meeting của Phòng Nhân sự, Phòng Marketing,... hoặc nhóm meeting dành cho Open-Sharing nếu trong doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm.

Chỉ có tài khoản Owner và App Admin Base Meeting mới có quyền tạo nhóm meeting. Để tạo nhóm cuộc họp, thao tác như sau:

Bước 1:  Click vào avatar ở góc trái màn hình, tìm và chọn ứng dụng Base MeetingBước 2: Chọn mục “Quản lý” -> Nhấn chuột vào “Tạo nhóm” và điền Group name sau đó nhấn “Lưu


  1. Mục đích thiết lập nhóm cuộc họp

Khi đã thiết lập các nhóm meeting, nếu owner muốn xem được phòng ban đó đang có những cuộc họp gì + số giờ đã tổ chức theo nhóm có hợp lí không bằng cách chọn đúng nhóm meeting đó:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.