Checkin tự động từ Workflow về Goal và gửi chatbot in

Sửa đổi trên: Wed, 8 Tháng 12, 2021 tại 5:18 CH


Bài toán: Khi một thành viên kinh doanh A xử lý được một hợp đồng thành công ở Workflow sẽ tự động checkin mục tiêu cho nhân viên đó ở Base Goal và hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn chúc mừng vào Group chat trong công ty.


Bước 1: Thiết lập mục tiêu của nhân viên ở Base Goal đã gắn với cycle cụ thể. 

Bước 2: Vào mục Cài đặt >> Chọn Metrics >> Trỏ chuột vào phần Chỉnh sửa và ấn chọn Webhooks. Sau đó copy đường dẫn như hình.

Bước 3: Mở Quy trình hợp đồng ở Workflow >> Chọn dấu 3 chấm kế tên quy trình >> Chọn Quản lý webhook workflow và dán đường link vừa copy ở Goal vào phần Webhook jobDone và nhấn Save.

**Lưu ý: Để phần mềm xác định được doanh thu vừa cập nhật là checkin cho ai ở chu kỳ nào thì chúng ta cần thêm một số Transformer: cycle, user, name, content, value

  • cycle: lấy số của chu kì bạn muốn checkin. Bạn vào chu kì muốn checkin và lấy số ID của chu kì như hình:

  • user: Nhân viên bạn muốn checkin vào Goal là ai? Nếu bạn muốn doanh thu đó checkin cho người khởi tạo nhiệm vụ (job) ở workflow thì sẽ lấy biến {creator_username} - người khởi tạo nhiệm vụ

  • name: thì sẽ lấy theo tên của nhiệm vụ.

  • content: Mô tả của lần checkin đấy

  • value: Giá trị lần checkin đấy, lấy theo biến trường tùy chỉnh giá trị hợp đồng được tạo ở workflow: {custom_gia_tri_hop_dong}

Bước 4: Vào một group chat mà bạn muốn nhận tin nhắn khi một thành viên thành công một hợp đồng >> Chọn Incoming webhook integration copy đường dẫn.

Bước 5: Copy đường dẫn vừa rồi vào phần Webhook checkin của Metric được checkin sau đó nhấn Save. (Ở app Base Goal >> Chọn Cài đặt >> Chọn Metrics >> Chọn Webhooks của Metric được checkin - Làm tương tự như bước 2)

Cuối cùng bạn cần thử kéo nhiệm vụ ở Quy trình hợp đồng sang bước Done để có thể checkin tự động cho nhân viên và nhận tin nhắn chúc mừng nhé!


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.