Base Goal

Base Goal - Thiết lập Phòng ban/Bộ phận trong công ty
Để thiết lập phòng ban trong công ty tại Base Goal bạn chọn Base Goal trên Menu app hoặc truy cập https://goal.base.vn/ sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước ...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:26 CH
Base Goal: Thiết lập Team (nhóm)
Để thiết lập teams (nhóm) trong công ty tại Base Goal bạn chọn Base Goal trên Menu app hoặc truy cập https://goal.base.vn/ sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bư...
Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 5:24 CH
Base Goal - Thiết lập Nhóm Metric
Để thiết lập nhóm cho Metric bạn chọn Base Goal trên menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/. Sau đó làm theo hướng dẫn sau Bước 1: Chọn "Cà...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 5:04 CH
Base Goal: Cách thiết lập Metric
Metric là chỉ số dùng để đo lường các mục tiêu. Ví dụ như doanh thu, số lượng khách hàng, sản phẩm,... Để thiết lập Metric bạn chọn Base Goal tại menu app h...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:22 CH
Base Goal - Cách thiết lập công thức metric
Trong trường hợp cần quản lý % vượt mức chỉ tiêu ban đầu bạn có thể thiết lập thêm công thức tính tại Metric. Để thực hiện bạn chọn Base Goal trên menu app ...
Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:21 CH
Base Goal - Tạo chu kì mới cho mục tiêu
Để tạo chu kì trong Goal bạnchọn Base Goal trong menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/ Sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn chọn "Cài...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 2:16 CH
Base Goal - Giới thiệu giao diện trong chu kì
1, Tổng quan (1) Hiển thị tổng số mục tiêu được tạo trong chu kì, số lượng các dạng mục tiêu, thời gian chu kì (2) Trạng thái các mục tiêu cá nhân (3) ...
Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 2:09 CH
Base Goal: Cách tạo mục tiêu cho chu kỳ bằng file excel
Nhập mục tiêu bằng file excel giúp bạn thao tác tạo hàng loạt mục tiêu lên hệ thống Trong bài này, Base hướng dẫn bạn nhập mới mục tiêu và cập nhật thêm mụ...
Sun, 24 Tháng 3, 2024 tại 12:49 CH
Base Goal - Cách tạo mục tiêu các cấp trong chu kỳ
Để tạo mục tiêu công ty bạn vào Base Goal trên menu hoặc vào link https://goal.base.vn/. Tại Base goal, mỗi chu kỳ đều có các cấp mục tiêu công ty, mục tiêu...
Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 2:37 CH
Base Goal - Liên kết chéo mục tiêu
Để thực hiện liên kết chéo mục tiêu trong Base Goal bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc chọn Base Goal trong menu app sau đó chọn mục tiêu cần liên kết ...
Fri, 7 Tháng 1, 2022 tại 2:59 CH