Base Goal: Cách thiết lập Metric in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 4:22 CH


Metric là chỉ số dùng để đo lường các mục tiêu. Ví dụ như doanh thu, số lượng khách hàng, sản phẩm,... Để thiết lập Metric bạn chọn Base Goal tại menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/ và sau đó làm theo HD sau:


Bước 1: Bạn chọn "Cài đặt" => "Metric" => "Thêm Metric"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu lại"

- Tên Metric: Tên chỉ số
- Mã Metric: điền mã không trùng với các mã đã có, không dùng kí hiệu đặc biệt, không có dấu
- Đơn vị đo metric: Có thể điền đơn vị tùy theo nhu cầu
- Nhóm Metric: lựa chọn nhóm chỉ số
- Liên kết:
+ Linear:
+ Percent-based linear:
+ Non - Linear
- Áp dụng kết quả then chốt: Yes/No
- Trọng số toàn cầu: 
- Hiển thị: định dạng số tự nhiên hoặc số thập phân
- Hướng đi mong đợi: Up(Tăng)/Down (giảm)
- Trạng thái: Kích hoạt/Disable
- Chọn "Đây là metric chính (KPI)" sẽ cho phép cài đặt thêm

+ Leading KPI: chỉ số dẫn dắt, thể hiện osos liệu trong tiến trình (in process) và giúp tiên đoán kết quả
+ Leagging KPI: Chỉ số thể hiện kết quả cuối cùng nhưng không có giá trị trong việc cải tiến trong tương lai

+ Tự động thêm khi tạo chukì: Yes/No
+ Chỉ tiêu mặc định khi tạo: điền số chỉ tiêu 

- Định nghĩa công thức tính phần trăm hoàn thành (BETA): Tạo công thức để tính % hoàn thành vượt kế hoạchCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.