Base Goal - Giới thiệu giao diện trong chu kì in

Sửa đổi trên: Tue, 12 Tháng 4, 2022 tại 2:09 CH


1, Tổng quan

(1) Hiển thị tổng số mục tiêu được tạo trong chu kì, số lượng các dạng mục tiêu, thời gian chu kì

(2) Trạng thái các mục tiêu cá nhân

(3) Mức độ tự tin vào mục tiêu

(4) Danh sách các mục tiêu: mục tiêu dạng công ty, bộ phận, team và cá nhân. Đồng thời, tạiđây hỗ trợ quản lý xem tổng quát những thành viên được giao, thời gian thực hiện và tiến độ đạt mục tiêu.


2. Cây mục tiêu

- Hiển thị các mục tiêu được tạo theo dạng sơ đồ tổ tức mục tiêu. Với dạng sơ đồ giúp người xem hệ thống lại những mục tiêu đã tạo và mức độ hoàn thiện mục tiêu.

3. Thành viên

- Giao diện tại đây hỗ trợ tổng hợp mục tiêu của từng thành viên theo từng bộ phận trong chu kì.
- Danh sách liệt kê những mục tiêu các cá nhân phụ trách, cập nhật tiến độ hoàn thiện mục tiêu.

4. Bảng điểm

- Bảng điểm tính điểm trên từng mục tiêu theo bộ phận. Tại đây, quản lý cũng có thể xem như 1 báo cá cá nhân chi tiết của từng nhân sự để lọc tìm, đánh giá và xuất excel dữ liệu

(1) Lọc bộ phận cần xem
(2) Chế độ lọc xem

(3) Bộ lọc tìm kiếm mục tiêu và thành viên
(4) Các dạng sắp xếp xem
(5) Hành động: cho phép xuất excel


5. Kết quả then chốt

- Kết quả then chốt là những ghi nhận công việc trong từng mục tiêu OKR đã tạo ra. Vì vậy, tại giao diện tổng hợp này quản lý tất cả kết quả them chốt được tạo ra trong chu kì theo từng cá nhân. 

- Mỗi kết quả checkin đều có thông tin tổng quát, khi click vào sẽ hiển thị thông tin chi tiết từng 

6, Checkin
- Checkin là những kết quả được tạo để cập nhật vào mục tiêu. Giao diện này sẽ tổng hợp toàn bộ checkin đã được tạo của chu kì. 

7. Đánh giá

- Tổng hợp các mục tiêu đã được quản lý đánh giá trong chu kỳ

8. Xếp hạng

- Các cá nhân được tính điểm dựa trên điểm mục tiêu, tiến độ hoàn thành và số lượng mục tiêu được giao

9. Báo cáo

- Từ các mục tiêu được tạo, các cập nhật checkin và tiến độ hoàn thành sẽ được tổng hợp chung trong báo cáo để đánh giá tổng quát về cả chu kì. Quản lý có thể dựa vào báo cáo để đánh giá tổng quan toàn bộ kết quả trong chu kỳ và chi tiết theo từng Thành viên và đội nhóm.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.