Base Goal - Thiết lập Phòng ban/Bộ phận trong công ty in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 4:26 CH


Để thiết lập phòng ban trong công ty tại Base Goal bạn chọn Base Goal trên Menu app hoặc truy cập https://goal.base.vn/ sau đó làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Bộ phận" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin bộ phận => "Lưu lại"

- Tên bộ phận
- Quản lý: tag quản lý bộ phận
- Người xem: tag thành viên có quyền xem phòng ban
- Các nhóm liên kết: chọn các nhóm (teams) cấp dưới liên kết với phòng ban/bộ phận
- Miêu tả: Mô tả về phòng ban/bộ phận
- OKR target privacy: Cài đặt chế độ riêng tư của OKR
+ public: Công khai
+ internal: nội bộ
+ restricted: Hạn chế
- KPI target privacy: Cài đặt chế độ riêng tư của KPI
+ public: Công khai
+ internal: nội bộ
+ restricted: Hạn chế


Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.