Base Goal - Tạo chu kì mới cho mục tiêu in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 2:16 CH


Để tạo chu kì trong Goal bạnchọn Base Goal trong menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/ Sau đó làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Bạn chọn "Cài đặt" => "Chu Kỳ" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin và chọn "Lưu lại"


- Tên chu kỳ: Điền tên chu kỳ mục tiêu
- Quản lý chu kỳ: Tag quản lý chu kỳ
- Loại chu kỳ: Hàng tháng/Hàng quý/Hàng năm
- Thời gian: Chọn thời gian theo chu kỳ
- Metric được chọn: tích chọn các metric 

- Miêu tả: thêm thông tin cho chu kỳ


Sau khi hoàn thành bạn chọn "Lưu lại" để hoàn thành cài đặt


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.