Base Goal - Thiết lập Nhóm Metric in

Sửa đổi trên: Thu, 16 Tháng 12, 2021 tại 5:04 CH


Để thiết lập nhóm cho Metric bạn chọn Base Goal trên menu app hoặc truy cập link https://goal.base.vn/. Sau đó làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Nhóm" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin => "Lưu lại"

-Điền thông tin và chọn màu sắc cho nhóm sau đó lưu lại để hoàn thành thiết lập.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.