Base Wework: Phân biệt Dự án (project) và Phòng ban (team) trong Base Wework in

Sửa đổi trên: Wed, 23 Tháng 2, 2022 tại 4:40 CH


Base Wework có hai môi trường làm việc chính là Dự án (project) và Phòng ban (team), hai môi trường làm việc này phục vụ cho 2 loại công việc có tính chất khác nhau. 

Trên thực tế, “Phòng ban” (team) thường có những công việc lặp lại hàng tuần, hàng tháng, công việc được cấp trên giao xuống thường xuất hiện theo dòng chảy thời gian, việc báo cáo/ đánh giá mang tính chu kỳ. Trong khi đó, “Dự án” (project) sẽ có ngày bắt đầu – kết thúc, quản lý cần theo dõi các milestone (các cột mốc quan trọng trong dự án), theo dõi tiến độ công việc.

Do những điểm khác biệt đó, hai loại môi trường này có những cách hiển thị công việc khác nhau.

1. Phòng ban (Team)


Phòng ban (Team) có 4 dạng hiển thị công việc: Stream view (theo dòng chảy thời gian), Period view (theo chu kỳ thời gian), Board view (theo dạng bảng Kanban), Calendar (theo lịch biểu)

Cụ thể:

Stream view: Hiển thị công việc theo dòng chảy thời gian, công việc có cập nhật mới nhất sẽ hiển thị trên cùng. Dạng hiển thị này giúp người quản lý và nhân viên thấy được những chỉnh sửa, thay đổi, cập nhật công việc mới nhất.

Period view: Hiển thị công việc theo chu kì tuần hoặc tháng, những công việc đã hoàn thành trong chu kì khác sẽ ẩn đi. Dạng hiển thị này giúp trưởng bộ phận/ trưởng phòng nhìn thấy khối lượng công việc của phòng ban trong từng tuần hoặc từng tháng.

Board view: Hiển thị công việc trong phòng ban theo cột nhóm công việc. Dạng hiển thị này giúp trực quan hoá các nhóm công việc theo cột để quản lý dễ dàng nhìn tổng quan công việc của phòng ban.

2. Dự án (project)


Dự án (Project) có 4 dạng hiển thị: List view (dạng danh sách), Board view (dạng bảng Kanban), Gantt view (dạng biểu đồ Gantt) và Lịch biểu.

List view: Liệt kê tất cả các công việc theo dạng danh sách. Dạng hiển thị này giúp quản lý dự án thấy được tất cả công việc, được phân loại gọn gàng theo từng nhóm công việc.

Board view: Hiển thị công việc trong dự án theo cột nhóm công việc. Ví dụ: Các agency thiết kế muốn theo dõi dự án theo nhóm công việc có thể sử dụng dạng hiển thị này.

Gantt view: Hiển thị công việc theo Gantt chart. Ví dụ: Các công ty xây dựng, cần theo dõi dự án theo tiến độ hàng ngày có thể sử dụng giao diện này.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.